Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klassificering og eksemplificering -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Generalisering og specialisering -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 24 : 31

Aggregering og dekomponering 

Hvordan danner man nye begreber ud fra eksisterende begreber?
 

Aggregering samler et antal bestanddele til en helhed

Dekomponering splitter en helhed i et antal dele