Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 59 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 8 : 31

Abstrakte datatyper 

En abstrakt datatype er en mængde af værdier eller objekter samt en tilhørende mængde af operationer på disse

 

En mængde af bankkonti med operationer til indsættelse, hævning, rentetilskrivning og pengeoverførsel er et hverdagseksempel på en abstrakt datatype 

 

Mængden af heltal med de velkendte aritmetiske operationer er et matematisk eksempel på en abstrakt datatype 

 

En abstrakt datatype afskærmer og beskytter den konkrete repræsentation af data til fordel for en datatilgang på et højere abstraktionsniveau.