Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interaktion mellem objekter [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Konventionelt procedurekald -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 18 : 31

Interaktion mellem objekter 

Interaktion mellem objekter sker ved at sende beskeder via etablerede relationer

En besked til et objekt aktiverer en operation