Show and speak: Undtagelseshåndtering

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Motivation og problemstillinger47undtagelser-show-intro-section-1undtagelser-intro-section-slide-part-1
2Sl 1Normal- og fejltilfælde behandles under ét50undtagelser-show-normal-fejl-tilfaelde-1undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-slide-part-1
3Pr 1Program nummer 1 på Normal- og fejltilfælde behandles under ét77undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-show-program-1undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-program-part-1
4Pr 2Program nummer 2 på Normal- og fejltilfælde behandles under ét112undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-show-program-2undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-program-part-2
5Sl 2Normal- og fejltilfælde behandles under ét64undtagelser-show-normal-fejl-tilfaelde-2undtagelser-normal-fejl-tilfaelde-slide-part-2
6Sl 1Fejl søges håndteret tæt på det sted hvor fejlene opstår46undtagelser-show-naerhed-1undtagelser-naerhed-slide-part-1
7Sl 1Unuanceret viden om fejlens natur74undtagelser-show-fejl-natur-1undtagelser-fejl-natur-slide-part-1
8Sl 1Hvilken slags fejlhåndtering?89undtagelser-show-fejlhaandtering-1undtagelser-fejlhaandtering-slide-part-1
9Sl 1Terminologi og begreber30undtagelser-show-terminologi-section-1undtagelser-terminologi-section-slide-part-1
10Sl 1Mange forskellige ord53undtagelser-show-mange-ord-1undtagelser-mange-ord-slide-part-1
11Sl 1Grundliggende begreber109undtagelser-show-grundbegreber-1undtagelser-grundbegreber-slide-part-1
12Sl 1Undtagelseshåndtering i Java30undtagelser-show-java-undtagelses-section-1undtagelser-java-undtagelses-section-slide-part-1
13Sl 1Oversigt over undtagelseshåndtering i Java128undtagelser-show-java-oversigt-1undtagelser-java-oversigt-slide-part-1
14Sl 1Catch or specify princippet i Java71undtagelser-show-catch-specify-1undtagelser-catch-specify-slide-part-1
15Pr 1Program nummer 1 på Catch or specify princippet i Java82undtagelser-catch-specify-show-program-1undtagelser-catch-specify-program-part-1
16Pr 2Program nummer 2 på Catch or specify princippet i Java84undtagelser-catch-specify-show-program-2undtagelser-catch-specify-program-part-2
17Pr 3Program nummer 3 på Catch or specify princippet i Java70undtagelser-catch-specify-show-program-3undtagelser-catch-specify-program-part-3
18Sl 2Catch or specify princippet i Java45undtagelser-show-catch-specify-2undtagelser-catch-specify-slide-part-2
19Sl 1Klassificering af undtagelser i Java130undtagelser-show-klassificering-1undtagelser-klassificering-slide-part-1
20Sl 1Beskrivelse af exception klasser i Java (1)160undtagelser-show-klasse-beskrivelse1-1undtagelser-klasse-beskrivelse1-slide-part-1
21Sl 1Beskrivelse af exception klasser i Java (2)23undtagelser-show-klasse-beskrivelse2-1undtagelser-klasse-beskrivelse2-slide-part-1
22Sl 1Instantiering og 'kastning' af exceptions103undtagelser-show-kastning-1undtagelser-kastning-slide-part-1
23Sl 1Håndtering af exceptions i en metode155undtagelser-show-try-1undtagelser-try-slide-part-1
24Pr 1Program nummer 1 på Håndtering af exceptions i en metode124undtagelser-try-show-program-1undtagelser-try-program-part-1
25Sl 2Håndtering af exceptions i en metode104undtagelser-show-try-2undtagelser-try-slide-part-2
26Sl 1Propagering af exceptions (1)99undtagelser-show-propagering1-1undtagelser-propagering1-slide-part-1
27Sl 1Propagering af exceptions (2)34undtagelser-show-propagering2-1undtagelser-propagering2-slide-part-1
28Is 1Billedserie nummer 1(1) på Propagering af exceptions (2)33undtagelser-propagering2-show-images-1-1undtagelser-propagering2-image-series-part-1-1
29Is 1Billedserie nummer 1(2) på Propagering af exceptions (2)34undtagelser-propagering2-show-images-1-2undtagelser-propagering2-image-series-part-1-2
30Is 1Billedserie nummer 1(3) på Propagering af exceptions (2)31undtagelser-propagering2-show-images-1-3undtagelser-propagering2-image-series-part-1-3
31Is 1Billedserie nummer 1(4) på Propagering af exceptions (2)27undtagelser-propagering2-show-images-1-4undtagelser-propagering2-image-series-part-1-4
32Is 1Billedserie nummer 1(5) på Propagering af exceptions (2)50undtagelser-propagering2-show-images-1-5undtagelser-propagering2-image-series-part-1-5
33Is 1Billedserie nummer 1(6) på Propagering af exceptions (2)34undtagelser-propagering2-show-images-1-6undtagelser-propagering2-image-series-part-1-6
34Is 1Billedserie nummer 1(7) på Propagering af exceptions (2)29undtagelser-propagering2-show-images-1-7undtagelser-propagering2-image-series-part-1-7
35Is 1Billedserie nummer 1(8) på Propagering af exceptions (2)27undtagelser-propagering2-show-images-1-8undtagelser-propagering2-image-series-part-1-8
36Is 1Billedserie nummer 1(9) på Propagering af exceptions (2)40undtagelser-propagering2-show-images-1-9undtagelser-propagering2-image-series-part-1-9
37Sl 2Propagering af exceptions (2)37undtagelser-show-propagering2-2undtagelser-propagering2-slide-part-2
38Pr 1Program nummer 1 på Propagering af exceptions (2)112undtagelser-propagering2-show-program-1undtagelser-propagering2-program-part-1
39Pr 2Program nummer 2 på Propagering af exceptions (2)70undtagelser-propagering2-show-program-2undtagelser-propagering2-program-part-2
40Sl 1Finally i Java's try blok (1)127undtagelser-show-finally1-1undtagelser-finally1-slide-part-1
41Sl 1Finally i forhold til return, break og continue41undtagelser-show-finally-hop-1undtagelser-finally-hop-slide-part-1
42Pr 1Program nummer 1 på Finally i forhold til return, break og continue216undtagelser-finally-hop-show-program-1undtagelser-finally-hop-program-part-1
43Pr 2Program nummer 2 på Finally i forhold til return, break og continue89undtagelser-finally-hop-show-program-2undtagelser-finally-hop-program-part-2
44Pr 3Program nummer 3 på Finally i forhold til return, break og continue50undtagelser-finally-hop-show-program-3undtagelser-finally-hop-program-part-3
45Pr 4Program nummer 4 på Finally i forhold til return, break og continue91undtagelser-finally-hop-show-program-4undtagelser-finally-hop-program-part-4
46Pr 5Program nummer 5 på Finally i forhold til return, break og continue69undtagelser-finally-hop-show-program-5undtagelser-finally-hop-program-part-5
47Sl 2Finally i forhold til return, break og continue95undtagelser-show-finally-hop-2undtagelser-finally-hop-slide-part-2
48Sl 1Erklæring af exceptions i metoder77undtagelser-show-erklaering-1undtagelser-erklaering-slide-part-1
49Sl 1Exceptions: Fristelser og byrder153undtagelser-show-byrde-1undtagelser-byrde-slide-part-1
50Sl 1Undtagelseshåndtering i forlængelse af kontraktbegrebet33undtagelser-show-kontrakt-section-1undtagelser-kontrakt-section-slide-part-1
51Sl 1Kontrakter og undtagelser83undtagelser-show-kontrakter-1undtagelser-kontrakter-slide-part-1
52Sl 1En operation kan lykkes eller fejle127undtagelser-show-lykkes-fejle-1undtagelser-lykkes-fejle-slide-part-1
53Sl 1Exceptionhandling i en Eiffel routine274undtagelser-show-eiffel-operation-1undtagelser-eiffel-operation-slide-part-1

Total playing time: 1 hour, 10 minutes, 42 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:09:15
on the system cs-unix