Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Håndtering af exceptions i en metode -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Propagering af exceptions (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 17 : 26

Propagering af exceptions (1) 

En ikke-håndteret undtagelse propageres tilbage langs kæden af kaldte metoder
 

 

Eksemplet fortsættes og uddybes på næste slide