Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  46 secondsUndtagelseshåndtering - slide 3 : 26

Fejl søges håndteret tæt på det sted hvor fejlene opstår 

Der er ofte 'stor afstand' mellem det sted fejlen opstår og det sted hvor der er en chance for at fejlen kan håndteres fornuftigt