Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Terminologi og begreber [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Grundliggende begreber -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 7 : 26

Mange forskellige ord 

Der anvendes mange forskellige ord inden for fejl- og undtagelsesområdet, ofte uden en klart defineret mening
 

Dansk Engelsk
Fejl Error
Undtagelse Exception
Lus Bug
Defekt Defect
- Failure
 

Der er behov for en begrebsafklaring således at vi på en nuanceret måde kan tale om fejl og fejlhåndtering