Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Beskrivelse af exception klasser i Java (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Håndtering af exceptions i en metode -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 15 : 26

Instantiering og 'kastning' af exceptions 

Vi benytter os af et atletisk billedsprog når vi taler om at etablere en undtagelse, samt at bringe det i retning af det sted i programmet, som håndterer undtagelsen
 

throw exception
 

...
throw (new SomeProblem("Problembeskrivelse"));
...class SomeProblem extends Exception{

  public SomeProblem(String problem){
    super(problem);
  }

} // end SomeProblem