Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Normal- og fejltilfælde behandles under ét -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Unuanceret viden om fejlens natur -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 3 : 26

Fejl søges håndteret tæt på det sted hvor fejlene opstår 

Der er ofte 'stor afstand' mellem det sted fejlen opstår og det sted hvor der er en chance for at fejlen kan håndteres fornuftigt