Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Motivation og problemstillinger [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Fejl søges håndteret tæt på det sted hvor fejlene opstår -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 2 : 26

Normal- og fejltilfælde behandles under ét 

I ekstreme situationer kan det være svært at identificere det egentlige program i forhold til de fejlbehandlende dele af et program
 

Copy.javaEt program uden fejlhåndtering som kopierer én fil over på en anden.
 

CopyWithErrorHandling.javaEt (pseudo)program med fejlhåndtering som kopierer én fil over på en anden.
 

 

Sondringen mellem normalprogram og fejlbehandlende program udgør en særligt form for ansvarsfordeling