Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Propagering af exceptions (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Finally i forhold til return, break og continue -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 19 : 26

Finally i Java's try blok (1) 

Finally konstruktionen i forlængelsen af try-catch muliggør en samlet afslutning af normaltilfældet og undtagelsestilfældet i Java
 

try{
 kommando-liste-0
}
catch (exception-klasse-1 formel-parameter-1){
 kommando-liste-1
}
catch (exception-klasse-2 formel-parameter-2){
 kommando-liste-2
}
...
finally{
 kommando-liste-3
}