Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  53 secondsUndtagelseshåndtering - slide 7 : 26

Mange forskellige ord 

Der anvendes mange forskellige ord inden for fejl- og undtagelsesområdet, ofte uden en klart defineret mening
 

Dansk Engelsk
Fejl Error
Undtagelse Exception
Lus Bug
Defekt Defect
- Failure
 

Der er behov for en begrebsafklaring således at vi på en nuanceret måde kan tale om fejl og fejlhåndtering