Gå til lektionsliste  Stikordsregister for r -- Tastaturgenvej: 'p'  Stikordsregister for t -- Tastaturgenvej: 'n'  

Indeks: Imperativ Programmering i C

Startbogstav: s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Å Æ

Sammenkædede datastrukturer (1)On slide-
Sammenkædede datastrukturer (2)On slide-
sammenligning af tegnOn slide-
sammensatte typerOn slide-
sammensatte udtrykOn slide-
SammensætningOn slide-
sammensætning - af kommandoer {...} - oversigtOn slide-
Sammensætning af tekststrengeOn slide-
Sammensætning af tekststrenge - illustrationOn slide-
sandOn slide-
SandhedstabellerOn slide-
scan set, scanfOn slide-
scanfOn slide-
scanf - af tekststrengeOn slide-
scanf - i oversigt over kommandoerOn slide-
scanf - konverteringstegn, floating point typerOn slide-
scanf - konverteringstegn, heltalstyperOn slide-
scanf, familieOn slide-
scanning, scanfOn slide-
scopeOn slide-
ScopeOn slide-
Scope - eksemplerOn slide-
scope - hul iOn slide-
Seddeludlevering i pengeautomatOn slide-
sekventiel filOn slide-
sekventiel kontrol - oversigtOn slide-
Sekventielle filerOn slide-
Sekventielle filer i COn slide-
selektiv kontrolstruktur: ifOn slide-
selektiv kontrolstruktur: ifOn slide-
self referential structuresOn slide-
self-referential structureOn slide-
semantik af doOn slide-
semantik af for løkkeOn slide-
semantik af whileOn slide-
semantik: switchOn slide-
semicolon - tom kommandoOn slide-
sentinelOn slide-
separat oversættelseOn slide-
set_headOn slide-
set_tailOn slide-
shortOn slide-
short circuit evalueringOn slide-
Short Circuit evalueringOn slide-
Short Circuit evaluering: eksemplerOn slide-
signed heltalstyperOn slide-
Simpel skrivning og læsning af en filOn slide-
Single eller multiple returnOn slide-
single returnOn slide-
size modifier, printfOn slide-
sizeofOn slide-
sizeofOn slide-
skalar typerOn slide-
skrivning af fil, tegn for tegnOn slide-
SkudårsfunktionenOn slide-
skærm - rekursivt billedeOn slide-
sletning - element i linked listOn slide-
SlidesOn slide-
Sortering af et array af bøgerOn slide-
source programOn slide-
space tegn klassificeringOn slide-
spejl - rekursivt billedeOn slide-
SpillekortOn slide-
Sporadisk afprøvningOn slide-
stakudvikling - rekursionOn slide-
standard error - filOn slide-
standard inputOn slide-
Standard input, output og errorOn slide-
standard outputOn slide-
standard output - filOn slide-
static extern variablesOn slide-
static storage classOn slide-
statisk lagerallokeringOn slide-
Statisk lagerallokeringOn slide-
statisk variabelOn slide-
statisk variabelOn slide-
stdio.hOn slide-
stepwise refinementOn slide-
Steve Summit (noter om C)On slide-
Storage class autoOn slide-
storage class autoOn slide-
Storage class externOn slide-
Storage class static af eksterne variableOn slide-
Storage class static af lokale variableOn slide-
strcatOn slide-
strcmpOn slide-
strcmp - rekursiv funktionOn slide-
strcpyOn slide-
streamOn slide-
strengOn slide-
strengOn slide-
Strenge og tekststrengeOn slide-
string.hOn slide-
string.hOn slide-
string_copyOn slide-
strncopyOn slide-
struct - i forhold til sideordnede variableOn slide-
struct - indlejringOn slide-
struct - kopiering afOn slide-
struct - operationer påOn slide-
struct - som kontrast til arrayOn slide-
struct - som værdiparameterOn slide-
struct - størrelsen afOn slide-
struct, IOOn slide-
struct, IOOn slide-
struct: == ulovligOn slide-
struct: assignment mellemOn slide-
Structs med bit felter - bit fieldsOn slide-
Structs med felter af array typerOn slide-
structural equalityOn slide-
structure tagOn slide-
Structures (1)On slide-
Structures (2)On slide-
Structures (3)On slide-
Structures i C (1)On slide-
Structures i C (2)On slide-
Structures i structuresOn slide-
Structures ved parameteroverførselOn slide-
struktur - rekursivOn slide-
Strukturen FILEOn slide-
Struktureret lasagneOn slide-
stubOn slide-
StudieordningOn slide-
største fælles divisorOn slide-
subscriptingOn slide-
Substring ved brug af strncpyOn slide-
subtraktion af tegnOn slide-
Sum af tal i interval som er dividerbare med samme talOn slide-
Supplerende videoerOn slide-
swap - ombytning af to variables værdierOn slide-
switchOn slide-
switch - i forhold til if-else kædeOn slide-
Symbolske konstanterOn slide-
synlighedOn slide-
synlighed - static extern variablesOn slide-
systematisk testOn slide-
Systematisk testOn slide-
Systematisk test af C programmerOn slide-
Systematisk test af C programmer med CUTestOn slide-
systemprogrammeringOn slide-