Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Udtryk -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Prioritering af operatorer -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til C - slide 13 : 24

Beregning af sammensatte udtryk
Problemstilling: Hvordan fortolkes udtryk som er sammensat af adskillige operatorer og operander?

C prioriterer operatorer i ca 15 niveauer. Men det er også muligt - og ofte nødvendigt - at sætte parenteser omkring deludtryk

Se appendix C i bogen, eller C Reference Card side 2, eller en slide senere i lektionen