Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Eksempel: Dato structure -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Structures ved parameteroverførsel -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Datastrukturer og Dataabstraktion - slide 11 : 35

Eksempel: Bog structure
En bog repræsenteres naturligt som en struct med felter for titel, forfatter, forlag, mv.
struct book {
  char *title, *author, *publisher;
  int publishing_year;
  int university_text_book;
};

typedef struct book book;
books.c
Et program som kan lave og udskrive en bog.

Ovenstående program illustrerer bl.a. kopiering af en structure via et assignment

Tekststrenge kopieres dog via deres pointere - tegn arrayet kopieres ikke

books-alt.c
En variation der allokerer de tre tekststrenge inde i struct book.
Operatorer på structs - eksemplificeret med struct book