Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Statisk og dynamisk lagerallokering [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Dynamisk lagerallokering (1) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Arrays og Pointere - slide 26 : 30

Statisk lagerallokering

Med statisk lagerallokering afsættes lagerplads implicit når den omkringliggende blok aktiveres. Lagerplads frigives implicit når blokken forlades.

#include <stdio.h>
#define N 500
#define K  10

void f(void) {
 int i;
 double tab1[N];    /* allocation of N doubles */
 double tab2[N*K];   /* allocation of N*K doubles */

 /* Use tab1 and tab2 */

 /* Implicit deallocation of tab1 and tab2 memory at the end of f */
}

int main(void){
 // ...
 f();
 // ...
}

Udtryk som indgår i indeksgrænser for et array skal være statiske udtryk