Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Assignments på formen i = i + 1 -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Variable og konstanter -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Introduktion til C - slide 9 : 24

Symbolske konstanter

En symbolsk konstant giver et navn til en konkret værdi - så som et tal

I C benytter vi et preprocessor directive til at lave en symbolsk konstant

const-pi-e.c
Et program med flere symbolske konstanter.
const-pi-e-bad.c
Et program uden brug af symbolske konstanter.
const-pi-output
Program output.

Undgå ALTID 'magiske værdier' rundt omkring i dit program. Brug symbolske konstanter.

Der afsættes ikke lagerplads til symbolske konstanter - de indsættes tekstuelt af præprocessoren

Symbolske Konstanter