Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Illustration af strncpy (2) -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Lokalisering af et tegn i en streng - illustration -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Tegn og Tekststrenge - slide 42 : 51

Substring ved brug af strncpy

char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n)

strncpy kan bruges til at udtrække en substreng s1 af en anden streng s2

Herunder udtrækkes "Aalborg University" af en større tekststreng

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LEN 25

int main(void) {

 char str[] = "The Aalborg University first year of studies";
 char target[LEN];
 int i; 

 strncpy(target, str+4, 18);
 target[18] = '\0';

 printf("The substring is: %s\nLength: %i\n",
     target, strlen(target));
 
 return 0;
}
substring-prog-output
Output fra programmet.