Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Logiske udtryk [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Sandhedstabeller -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Kontrolstrukturer - slide 6 : 25

Logiske udtryk

Et logisk udtryk beregnes til en værdi i datatypen boolean.

Datatypen boolean indeholder værdierne true og false.

  int n = 6, result;
  
  n == 5
  n >= 5
  n != 5
  n >= 5 && n < 10
  result = n >= 5 && n < 10
  !(n >= 5 && n < 10)
  n < 5 || n >= 10
logical-exp.c
De boolske udtryk vist i realistiske sammenhænge i et C program.
raw-anti-logical-exp.c
Misforståede logiske udtryk.
I C repræsenteres false af en nulværdi, og true af en vilkårlig ikke-nulværdi
Gå til opgave
Inden i eller uden for en cirkel