Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Top-down test af funktioner -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Systematisk test af C programmer med CUTest -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Fejl, Debugging, Test og Dokumentation - slide 17 : 25

Systematisk test af C programmer
Vi viser hvordan vi manuelt kan gennemføre en systematisk top-down test af et C program
days-month-leap.c
Funktionen daysInMonth og tilhørende tests - isLeapYear er en stub.
all-tests.c
Test driver for tests af funktionen daysInMonth.
compile-run
Oversættelse og kørsel af programmet.
compile-run-jan-30
Oversættelse og kørsel af programmet - med forventing om 30 dage i januar.
days-month-leap.c
Funktionen daysInMonth, isLeapYear og alle tilhørende tests.
all-tests.c
Test driver for tests af funktionenerne daysInMonth og isLeapYear.
compile-run
Oversættelse og kørsel af programmet.
Alt er OK når der ikke kommer noget output fra ovenstående test driver programmer
Gå til opgave
Test af rod beregning i andengradspolynomium