Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfacet Collection -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klassiske mængedeoperationer -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 5 : 35

Interfacet Set 

Set modsvarer det matematiske mængde begreb

Der kan højst være én forekomst af et element i et Set objekt

Interfacet Set arver fra Collection, og er faktisk identisk med Collection