Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 17 secondsCollections og streams - slide 6 : 35

Klassiske mængedeoperationer 

Interfacet Set indeholder ikke direkte de klassiske mængde operationer, såsom foreningsmængde, delmængde, og fællesmængde

Der kan dog anvises idiomer ved brug af hvilke, disse operationer kan realiseres

Nogle af disse idiomer giver destruktive operationer