Navigate to list of lectures -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous lecture -- Keyboard shortcut: 'p'  Next lecture -- Keyboard shortcut: 'n'  Course home        Alphabetic index  Exit possible frame set        First slide  First annotated slide  Lecture notes - all slides and notes together        Help page about these notes
Lecture 6

LECTURE 6:
Test og Dokumentation

Kurt Nørmark ©
Department of Computer Science, Aalborg University, Denmark

September 2001

Title page            Abstract            References from this lecture            Exercises in this lecture            

Page 1Introduktion til programtestPage 24Code Review
Page 2Introduktion til testPage 25Code Review
Page 3TestabilitetPage 26Test af objekt-orienterede programmer
Page 4TestenhederPage 27Observationer
Page 5TestutopiPage 28Test af klasse 'skiver'
Page 6ProgrambevisPage 29Detaljer om slice-baseret klasse enhedstest
Page 7White box testteknikPage 30Klassen som testenhed: Praktiske problemer
Page 8White box testPage 31Test i forhold til kontraktideen (1)
Page 9Test af uafhængige stierPage 32Test i forhold til kontraktideen (2)
Page 10Fra programenhed til flow graph (1)Page 33Opsummering
Page 11Fra programenhed til flow graph (2)Page 34Introduktion til programdokumentation
Page 12Udledning af testtilfælde til white box testPage 35Hvorfor programdokumentation
Page 13Andre white box testsPage 36Moduldokumentation
Page 14Black box testteknikPage 37Dokumentation: Strukturering i tid og rum
Page 15Black box testPage 38Dokumentation i forhold til test
Page 16Valg af input til black box test (1)Page 39Javadoc
Page 17Valg af input til black box test (2)Page 40Introduktion til javadoc
Page 18Eksempel på black box testPage 41Javadoc materiale
Page 19TeststrategiPage 42Literate Programming
Page 20TeststrategiPage 43Intern programdokumentation ala literate programming
Page 21EnhedstestPage 44Det klassiske literate programming værktøj
Page 22IntegrationstestPage 45Intern struktur af et literate WEB dokument
Page 23Sammenligning af top-down og bottom-up integrationstestPage 46Opsummering

LENO - LEcture NOtes with LAML technologyGenerated: Monday March 31, 2008, 12:08:36
on the system cs-unix
Program Oriented Web Engineering - using LAML