Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Enhedstest -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Sammenligning af top-down og bottom-up integrationstest -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 22 : 46

Integrationstest 

En integrationstest betegner en samlet afprøvning af en mængde af enheder, og i sidste instans af det komplette program

 

Integrationstest udføres oftest som black box test
 

 

Vi sammenligner top-down og bottom-up teststrategierne på næste slide