Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Teststrategi [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Enhedstest -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 20 : 46

Teststrategi 

Hvordan strukturerer og planlægger vi test af et stort program?