Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Fra programenhed til flow graph (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Andre white box tests -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 12 : 46

Udledning af testtilfælde til white box test 

Et testtilfælde repræsenterer bestemte input til en programenhed samt evt. det ønskede resultat. Testtilfældet skal sikre et bestemt gennemløb af enheden, og det skal tillade os at vurdere om resultatet af enhedens udførsel er korrekt

 

Antallet af testtilfælde, kaldet den cyklomatiske kompleksitet , svarer til antallet af regioner i flow grafen