Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Udledning af testtilfælde til white box test -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Black box testteknik [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 13 : 46

Andre white box tests 

Som supplement til ovenstående kan man foreslå yderlige white box tests som på systematisk vis afprøver andre stier end den 'basis mængde af stier' vi studerende ovenfor
 

 

Detaljerne findes i afsnit 18.4 i Software Engineering lærebogen