Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Fra programenhed til flow graph (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udledning af testtilfælde til white box test -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 11 : 46

Fra programenhed til flow graph (2) 

Fire uafhængige stier i hosstående flow graph:

A, r

A, X, B, C, Y, p, q, A, r

A, X, B, C, Z, p, q, A, r

A, X, B, V, W, q, A, r

 

I term af en flow graf skal en uafhængig sti inkludere en kant som ikke er indeholdt i hidtidigt fundne uafhængige stier