Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Et eksempel på anvendelse af List -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klasserne HashMap og TreeMap -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 14 : 35

Interfacet Map 

Et objekt, der implementerer Map, er et associativt array

Som sådan afbildes en mængde af nøgler ind i en mængde af værdier

Maps er ikke Collections