Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 10 secondsCollections og streams - slide 14 : 35

Interfacet Map 

Et objekt, der implementerer Map, er et associativt array

Som sådan afbildes en mængde af nøgler ind i en mængde af værdier

Maps er ikke Collections