Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Associative arrays [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Lister [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 11 : 28

Associative arrays 

Et associativt array er et array hvor indekserne (nøglerne) ikke blot er heltal, men vilkårlige objekter, eksempelvis strenge

 

 

 

Associative arrays implementeres typisk som såkaldte hashtabeller

Hashtabeller behandles på kurset Algoritmik

 

Go to exerciseOpgave om associative arrays