Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfacet List -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klasserne ArrayList og LinkedList -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 11 : 35

List i forhold til klassen Vector 

Der er store ligheder mellem grænsefladen af klassen Vector og interfacet List

Vector er fra version 1.0 Java - List er kommet til i version 1.2

Vector er i version 1.2. retrofitteret til at implementere List

 

 

Nye Java programmer bør ikke benytte Vector, men i stedet ArrayList eller LinkedList