Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 1 secondCollections og streams - slide 11 : 35

List i forhold til klassen Vector 

Der er store ligheder mellem grænsefladen af klassen Vector og interfacet List

Vector er fra version 1.0 Java - List er kommet til i version 1.2

Vector er i version 1.2. retrofitteret til at implementere List

 

 

Nye Java programmer bør ikke benytte Vector, men i stedet ArrayList eller LinkedList