Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 10.1
Undtagelser i tallæsningsprogrammet


Én af de første øvelser vi lavede i kurset (lektion 2) gik ud på at indlæse et tal fra tastaturet ved at læse en række enkelte tegn. Genfind jeres løsning på denne opgave, eller tag min løsning , som også findes på filen talLaesning.java

  • Hvorfor erklærer readInt metoden at den kaster undtagelsen IOException?
  • Find tilbage det sted i Java API dokumentationen, der beskriver at der kan forekomme en exception i metoden readInt.
Vi går nu over til at foretage forskellige mindre ændringer i programmet fra lektion 2. Vi håndterer IOException og introducerer en anden mere specifik form for undtagelse:
  • Lav nu en variant af programmet fra lektion 2 som - på én eller anden måde - håndterer IOException. Vores beslutning kan f.eks. være at returnere 0 hvis der forekommer en IO undtagelse når vi læser fra standard input.
  • Der er naturligvis problemer hvis vi læser bogstaver eller specialtegn i metoden readInt. Definer nu selv en exception klasse NumberReadException; Vi ønsker at kaste en instans af denne undtagelse fra readInt hvis vi læser et bogstav eller et specialtegn.


Solution