Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Udvidelse -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på udvidelse: Pair til Triple -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 7 : 41

Udvidelse og intension 

Intensionen af en udvidet klasse B er en supermængde af intensionen af den oprindelige klasse A
 

 

 

Det er generelt ikke muligt at karakterisere ekstensionen af B i forhold til ekstensionen af A

Ofte vil ekstensionen af B ikke overlappe ekstensionen af A