Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel på specialiseringer af Figur -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udvidelse og intension -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 6 : 41

Udvidelse 

Udvidelse tager udgangspunkt i en klasse opfattet som et modul

Et modul er en syntaktisk ramme omkring et antal variabel- og metodedefinitioner

Udvidelse er en nyttig genbrugsmekanisme , som gør det muligt at undgå håndtering og vedligeholdelse af flere kopier af det samme stykke program

 

En udvidelse af en klasse A betegner en ny klasse B som

  • Tilføjer nye egenskaber (variable og metoder) i forhold til A.
  • Egenskaberne af A kan også betragtes som egenskaber i klassen B.