Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  3 minutes, 58 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 15 : 27

Konstruktorer i Java 

En konstruktor er en procedure som har til opgave at initialisere instansvariablene af et nyskabt objekt

 

 

Enhver klasse bør mindst have én konstruktor, som garanterer en eksplicit programmeret initialisering af nyskabte objekter