Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  3 minutesDe ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 18 : 39

Kommandoer til udvælgelse i Java (2) 

switch (udtryk) {
  case værdi1: kommando-liste1
  case værdi2: kommando-liste2
  ...
  default: kommando-liste3
}
 

SwitchDemo1.javaEt program der demonstrerer switch i Java.
 

SwitchDemo2.javaSwitch uden breaks.
 

Go to exerciseOmformning af if til switch