Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 3.2
Omformning af if til switch


Se på og prøvekør programmet, som omregner procentpoint til karakterer ved skriftlige opgaver. Et komplet Java program er til jeres rådighed:

import cs1.Keyboard;

class IfDemo1 {

public static void main(String[] args){
 
 int procent, karakter;

 System.out.print("Hvormange procent? ");
 procent = Keyboard.readInt();

 if (procent >= 90)
  karakter = 11;
 else if (procent >= 82)
  karakter = 10;
 else if (procent >= 74)
  karakter = 9;
 else if (procent >= 66)
  karakter = 8;
 else if (procent >= 58)
  karakter = 7;
 else if (procent >= 50)
  karakter = 6;
 else if (procent >= 40)
  karakter = 5;
 else if (procent >= 0)
  karakter = 3;
 else karakter = 0; 

 System.out.println(procent + "% svarer til karakteren " + karakter);
 }
}

Vær sikker på, at I forstår det i detaljen. Ville programmet virke, hvis vi foretog testene i omvendt rækkefølge?

Det er åbentbart umuligt at få 13 igennem dette program; Kan man få 0 ved brug af dette program?

Diskuter hvorvidt dette program kan omskrives til brug af Java's switch kontrolstruktur. Begrund jeres svar. Udfør gerne en praktisk øvelse med dette, hvor I afprøver jeres evt. løsning i Java.

Dette program kræver adgang til klassen Keyboard eller tilsvarende (SimpletInput, jf. s 111 i Barnes). Hvis ikke din installation giver dig direkte adgang til denne klasse, ligesom det gøres på cs nettet på Aalborg Universitet, kan du blot placere Keyboard klassen i samme katalog som klassen IfDemo1.


Solution