Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kommandoer til gentagelse i Java (4) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Procedurer og parametre i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 23 : 39

Oversigt over Java's hop kommandoer 

Ligesom de fleste andre moderne sprog understøtter Java ikke den generelle 'goto' kommando

Java indeholder dog en rækker 'goto-agtige' kommandoer

 

 

HopDemo1.javaEksempler på brug af continue og break.
 

Go to exerciseBreak og continue
 

 

Brug kun break og continue i situationer, hvor alternative programformuleringer er for komplicerede