Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Ordninger på Collections -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Stream klassehierarkierne [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 24 : 35

Detaljer om sammenligning af objekter 

 

Name.javaEt eksempel på definition af en naturlig ordning i en klasse Name.
 

NameSort.javaEn anvendelse af klassen Name.