Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Ordninger på Collections -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Stream klassehierarkierne [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  slide -- Keyboard shortcut: 't'  Help page about these notes  Alphabetic index  Course home  Play sound for this page -- Keyboard shortcut: 'y'  Page 24 : 35
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering
Collections og streams
Detaljer om sammenligning af objekter

 • Metoderne compare(x,y) og x.compareTo(y) kan returnere tre mulige kategorier af resultater:

  • negativt tal for x mindre end y

  • nul for x lig med y

  • positivt tal for x større end y

 • Metoderne compare og compareTo er konsistente med equals metoden:

  • (x.compareTo(y)==0) == (x.equals(y))

  • (compare(x,y)==0) == (x.equals(y))

 • Metoderne kaster en exception ClassCastException hvis man forsøger at sammenligne objekter, der ikke betragtes som sammenlignelige

/user/normark/courses/prog1/prog1-01/sources/java/noteEksempler/collections-streams/Name.javaEt eksempel på definition af en naturlig ordning i en klasse Name.

Et eksempel på definition af en naturlig ordning i en klasse Name. Eksemplet er lånt stort set uændret fra The Java Tutorial.

/user/normark/courses/prog1/prog1-01/sources/java/noteEksempler/collections-streams/NameSort.javaEn anvendelse af klassen Name.

En anvendelse af klassen Name. Denne klasse er ligeledes lånt fra The Java Tutorial.