Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Et eksempel på anvendelse af Map -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Syn på collections -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 17 : 35

Iterators for collections 

Interfacet Iterator er i princippet en udvidelse af Enumeration med en remove operation

Reelt er Iterator et nyt interface med ændret navngivning i forhold til Enumeration