Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kategorisering af tegn streams -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på anvendelse af klasserne FileReader og FileWriter -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 30 : 35

Tegn streams 

Tekst filer med unicode tegn er repræsenteret som en strøm af bytes i en eller anden indkodning
 

 

Vi har ofte valgt at anvende en simpel klasse oopcourse.util.Console ,cs1.Keyboard eller SimpleInput til læsning af tegn og efterfølgende transformation til Java's primitive datatyper