Navigate to list of lectures -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous lecture -- Keyboard shortcut: 'p'  Next lecture -- Keyboard shortcut: 'n'  Course home        Alphabetic index  Exit possible frame set        First slide  First annotated slide  Lecture notes - all slides and notes together        Help page about these notes
Lecture 5

LECTURE 5:
Arrays og Lister

Kurt Nørmark ©
Department of Computer Science, Aalborg University, Denmark

September 2001

Title page            Abstract            References from this lecture            Exercises in this lecture            

Page 1ArraysPage 15Indsættelse af et element i en kædet liste
Page 2Introduktion til arraysPage 16Sletning af et element fra en kædet liste
Page 3Karakteristik af arraysPage 17Identitet af lister: Listen som objekt.
Page 4Arrays i JavaPage 18Indsættelse og sletning af første element i en liste uden identitet
Page 5Eksempler på arrays i JavaPage 19Java programeksempler
Page 6Direkte notation for array objekter i JavaPage 20Dobbeltkædede lister
Page 7Flerdimensionelle arrays i JavaPage 21Cirkulære lister
Page 8Fleksible arrays i Java: VectorerPage 22Associationslister
Page 9Eksempler på brug af Vector i JavaPage 23Gennemløb af arrays og lister
Page 10Associative arraysPage 24Iteratorbegrebet
Page 11Associative arraysPage 25Enumerations i Java
Page 12ListerPage 26Organisering af Liste klasserne med indlejring
Page 13Introduktion til listerPage 27Indlejring af Linkable i LinkedList
Page 14Enkeltkædede listerPage 28Indlejring af Linkable mv. i LinkedList

LENO - LEcture NOtes with LAML technologyGenerated: Monday March 31, 2008, 12:08:29
on the system cs-unix
Program Oriented Web Engineering - using LAML