Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Enkeltkædede lister -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Sletning af et element fra en kædet liste -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 15 : 28

Indsættelse af et element i en kædet liste 

 

I objekt-orienteret programmering ønsker vi at bort-abstrahere detaljerne om, hvordan man manipulerer hægterne under indsættelse af elementer i listen
 

Navigate to image seriesSkridt i indsættelse af et element i en kædet liste.