Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Karakteristik af arrays -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempler på arrays i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 4 : 28

Arrays i Java 

 

ElementType[] arrayNavn = new ElementType [SIZE]
 

 

Java's iboende arrays kan opfattes som en effektiv, lavniveau facilitet der kan anvendes til at implementere array-lignende abstrakte datatyper på et højere niveau