Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Rekursion - en funktion som kalder sig selv -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Fakultetsfunktionen - et eksempel fra en tidligere lektion -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Rekursion - slide 9 : 27

Funktioner der søger i et array

Vi viser eksempler på iterative og rekursive søgninger i et simpelt array

s1.c
Lineær søgning i et int array - iterativt programmeret.
s2.c
Lineær søgning i et int array - rekursivt programmeret.
bin-search-in-array.c
Binær søgning i et sorteret int array - rekursivt programmeret.