Hans Hüttels hjemmeside

(There is also an English version of this page.)

Jeg er lektor ved Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet.

Min undervisning

I efterårssemesteret 2017-2018 er jeg vejleder for to projektgrupper på første studieår og for en gruppe på 5. semester af datalogistudiet. Desuden er jeg en af kursusholderne bag kurset Programmeringsparadigmer.

Min forskning

Jeg interesserer mig for proceskalkyler og operationel semantik, for proceskalkylers udtrykskraft og for hvordan proceskalkyler, operationel semantik og metoder fra statisk programanalyser kan anvendes til undersøgelse af f.eks. kryptografiske protokoller. Især interesserer jeg mig for varianter af pi-kalkylen.

Jeg er medlem af gruppen Databaser, Programmeringsteknologi og Web (DPW) på mit institut. Jeg er medlem af Dansk Matematisk Forening
og ACM. Jeg er selvfølgelig medlem af DM (Dansk Magisterforening).

Min bog

I maj 2010 udkom min bog Transitions and Trees - An Introduction To Structural Operational Semantics på Cambridge University Press. Den kan købes f.eks. direkte fra forlaget eller via Amazon.

Mine andre publikationer

Man kan se en oversigt over mine publikationer på VBN.

Administrativt

Jeg er studienævnet for datalogi og af samarbejdsudvalget ved Institut for datalogi, hvor jeg repræsenterer Dansk Magisterforening..

Relevante links

Personlige og ikke-akademiske oplysninger

Hans Hüttel <Send mail til Hans>