Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Trådskabelse gennem subklasse af Thread -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Egenskaber af klassen Thread -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 14 : 41

Trådskabelse ved implementering af Runnable 

Ofte kan man ikke tillade sig at lave en subklasse af Thread, idet en 'tråd-klasse' har behov for at arve fra en anden klasse

Der er derfor behov for en alternativ teknik til skabelse af en tråd i Java, hvor Thread objektet delegerer run arbejdet til et andet objekt

 

class SecondThread implements Runnable{

  Tråd tilstand;
  
  SecondThread(parametre){
    Tråd initialisering;
  }

  public void run() {
    Tråd program start;
  }
}

...
SecondThread st = new SecondThread(aktuelle parametre);
Thread realTread = new Thread(st, "Anden tråd");
realThread.start();
...